Documentos PROXECTO EDUCATIVO

00

Concreción curricular

01

Plan Orientación + Plan Acción Titorial

02

Plan atención diversidade

03

Plan Digital

04

Plan Convivencia

05

Plan Biblioteca

06

Proxector lector biblioteca

07

Plan Igualdade

08

Plan Linguistico

09

Proxecto fomento galego

10

Normas de Organización e Funcionamento - NOF 2023