Avaliacións setembro

#

#AVISO ENTREGA NOTAS xuño 2020

entrega notas

Avaliación bacharelato

avaliacion inicial

Avaliacións finais curso 19-20

avaliacion inicial

.